Mediaplan

July 3, 2018

Medieplaneringens Dos & Don’ts

Hur konsumenten upplever reklam är i ständig förändring. Idag har spelreglerna förändrats och handelsbolag marknadsför sig på konsumentens villkor, och just därför är det så viktigt […]
March 8, 2017

Butiksöppningar: Varför mediaplanen är viktig för dig som marknadschef

I arbetet med att skapa de gynnsammaste förutsättningarna för en framgångsrik butiksöppning kan en en väl utarbetad mediaplan visa sig vara din allra bästa vän och […]