Oskar Zander

April 21, 2021

Cookies och data

Hej! Du har säkert hört en hel del om hur det digitala landskapet är på väg att stöpas om, för såväl annonsörer som publicister och enskilda […]
February 1, 2021

Keep calm and carry on

Tänk att någon i januari 2020 hade sagt åt dig att vi i framtiden kommer arbeta större delen av vår tid hemifrån, att personliga möten skulle […]