Oskar Zander

maj 10, 2023

Revolution eller ej?

Vad händer egentligen med tech-monopolen när data begränsas och Internetanvändarna börjar chatta med AI-robotar?
oktober 13, 2022

TBS STARTAR SOPPKÖK I STOCKHOLM

I oroliga tider är det extra viktigt att hålla ihop och hjälpa varandra. Vi har fått så mycket från mediebranschen under alla år och känner att […]
april 21, 2021

Cookies och data

Hej! Du har säkert hört en hel del om hur det digitala landskapet är på väg att stöpas om, för såväl annonsörer som publicister och enskilda […]
februari 1, 2021

Keep calm and carry on

Tänk att någon i januari 2020 hade sagt åt dig att vi i framtiden kommer arbeta större delen av vår tid hemifrån, att personliga möten skulle […]